Angélique van Gils

Angélique van Gils

Pain Free Life/Pijnvrij Leven

Pain Free life/ Pijnvrij leven

Living with pain has a major impact on your daily life and your mental health.

Wanneer je leeft met pijn heeft dit grote invloed op je dagelijks leven en je mentale gezondheid.

Therapy practice Pain FreeEurope uses MER (Myofascial Energetic Release) as a proven treatment method for pain.

Therapiepraktijk Pijnvrij Europa gebruikt MER (Myofascial Energetic Release) als beproefde behandelmethode tegen pijn.

Our method is aimed at reducing pain and stiffness in the body by reducing tension and hardening in the connective tissue. MER is extremely effective for (lower) back pain, neck and shoulder complaints, (sports) injuries and long-term unexplained pain complaints.

Onze werkwijze is gericht op het verminderen van pijn en stijfheid in het lichaam door spanning en verharding in het bindweefsel te verminderen. MER is uiterst doeltreffend bij (lage) rugpijn, nek- en schouderklachten, (sport) blessures en langdurige onverklaarbare pijnklachten.

Book Now a session with a skilled practioner: Contact – Pijnvrij Europa  or call +31 616138743

Boek Nu een sessie bij een bekwame MER therapeut via: Contact – Pijnvrij Europa  of bel naar +31 616138743

Introduction/ Introductie in MER- therapie: https://youtu.be/0G7Djv34YQY 

www.pijnvrijeuropa.nl

BIO: Angélique van Gils – Myofascial Energetic Release Trainings (myofascialtrainings.com)

Prices